Welcome to
Selectivity Program Series'
Web Page

L50

A Computer Program About The Calculation of The Selectivity Parameters In Towed Fishing Gear Illustrated With Cover Cod-End Method (L50 Version: 1.0.0)

Abstract: In this study, a computer program, using the statistical methods which use the data that obtained by cover cod-end method, is written to calculate selectivity parameters. L50 selectivity parameter, which symbolize %50 catch length, name is given to the computer program. L50 calculates the L25, L50, L75, selectivity factor, selectivity range parameters and draws the selectivity graph by using four statistical analyzes which are loglog, cloglog, logit and probit.

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.0)

Özet: Çalışmada, sürükleme ağlarının torba seçiciliğinin hesaplanmasında yaygın olarak kullanılan örtü torba metodu ile elde edilmiş veriler, uygun istatistiki yöntemlerle işlenerek, sonuçlar üreten bir bilgisayar programi yazılmıştır. Programa, %50 yakalanma boyunu temsil eden L50 parametresi isim olarak verilmiştir. L50, elde edilen çekim sonuçları üzerinde; loglog, cloglog, logit ve probit olmak üzere dört ayrı istatistiki analizleri gerçeklettirerek; L25, L50, L75, seçicilik faktörü ve seçicilik aralığı parametrelerini hesaplamakta ve seçicilik grafiğini çizmektedir.

Downloads:

L50T1MSO95.zip for MS-Office 95 user, Ver:1.00 Turkish version.
L50T1MSO97.zip for MS-Office 97 and XP user, Ver:1.00 Turkish version.

Problems and Solutions:


Home Page - Baş Sayfa

This web page has been available since June 1998. Last update 11 Mayıs 2018 Cuma.