My Fish Photographs [Balık Fotoğraflarım]

Sparus aurata

Gilthead seabream [Çipura, Alyanak]

You can use any material in this web site by cited.
[Bu web sitesindeki her türlü materyali, kaynak göstererek kullanabilirsiniz.]