My Fish Photographs [Balık Fotoğraflarım]

Scorpaena elongata

Slender rockfish [İskorpit]

You can use any material in this web site by cited.
[Bu web sitesindeki her türlü materyali, kaynak göstererek kullanabilirsiniz.]