My Softwares [Yazılımlarım]Android applications [Android uygulamaları]

Deniz application icon

Deniz

Big clock, full screen clock
[Büyük saat, tam ekran saat]

This application converts your device to a full screen digital desk clock.
[Bu uygulama cihazınızı tam ekran bir masa saatine dönüştürür.]

Emel application icon

Emel

Matching pairs, memory game
[Eşleştirme, hafıza oyunu]

More than the classic matching pairs game…
[Klasik eşleştirme oyunundan daha fazlası…]

Nehne application icon

Nehne

Plates and phone of Turkey
[Türkiye’nin plaka ve telefon kodları]

List and filter special phone services and license plate and country codes.
[Özel telefon hizmetlerini, plaka ve ülke kodlarını listeleyin ve filtreleyin.]

Observer application icon

Observer

Trail camera application for aquatic animals
[Sucul canlılar için foto kapan.]

Observe environment by device' camera, find aquatic animals, record and photograph it.
[Cihazın kamerasıyla çevreyi gözlemleyin, suda yaşayan hayvanları bulun, kaydedin ve fotoğraflayın.]

Oya application icon

Oya

Matching pairs, memory game for Alzheimer's
[Alzheimerlılar için eşleştirme, hafıza oyunu]

Matching pairs game for person with alzheimer and weak short term memory.
[Alzheimer ve kısa süreli hafızası zayıf olan kişiler için eşleştirme oyunu.]

Simple Digital Clock application icon

Simple Digital Clock [Basit Dijital Saat]

Turn your device into a digital desk clock
[Cihazınızı dijital bir masa saatine dönüştürün]

This application turns your phone or tablet into a digital desk clock.
[Bu uygulama, telefon ya da tabletinizi dijital bir masa saatine dönüştürür.]

Tally Counter application icon

Tally Counter [Sayaç]

Count multiple things at once
[Aynı anda birden fazla şeyi sayın]

Count eight different things and also use widgets on your phone's home screen.
[Sekiz farklı şeyi sayın ve ayrıca telefonunuzun ana ekranında widget kullanın.]

Tally Counter application icon

Unicode

Symbols and emojis
[Semboller ve emojiler]

Find and list symbols and emojis by similarity.
[Sembolleri ve emojileri benzetim yoluyla bulun ve listeleyin.]

Volkan application icon

Volkan

Night light and flashlight
[Gece lambası ve fener]

Use your device as a flashlight or night light.
[Cihazınızı bir el feneri veya gece lambası olarak kullanın.]


IBM compatible PC applications [IBM uyumlu PC uygulamaları]

MS-DOS icon

Sistematik

L50 application icon

L50

MS-DOS icon

BBP (Balıklarda Büyüme Parametrleri)


You can use any material in this web site by cited.
[Bu web sitesindeki her türlü materyali, kaynak göstererek kullanabilirsiniz.]