Welcome to Akın Türker İLKYAZ's web based business card [Akın Türker İLKYAZ'ın web tabanlı kartvizitine hoşgeldiniz]


Akin Turker ILKYAZ

Akın Türker İLKYAZ's Curriculum Vitae

[Akın Türker İLKYAZ'ın Özgeçmiş ve Yayın Listesi]
About me [Hakkımda]

First name [Adı]: Akın Türker
Surname [Soyadı]: İLKYAZ
Academical title [Akademik unvanı]: Professor Doctor (Prof. Dr.) [Profesör Doktor (Prof. Dr.)]
Date and place of birth [Doğum tarihi ve yeri]: 8th June 1969 – Ankara/Turkey [8 Haziran 1969, Ankara]
Marital status [Medeni hali]: Married [Evli]
Native languages [Anadili]: Turkish [Türkçe]
Foreign language [Yabancı dili]: English [İngilizce]
Office address [İş adresi]: Ege University, Faculty of Fisheries, 35100, Bornova, İzmir, Turkey (Google map)
[Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 35100, Bornova, İzmir]
Office phone [Telefonu]: +90 232 311 3840
Office fax [Faks]: +90 232 388 3685
Email [Eposta]: , ,
Web [Web adresi]: http://akinilkyaz.com
Other [Diğer]: AVESİS, FishBase, Google Scholar, ORCID, Publons, Scopus, ResearchGate, YÖK Academic, Google Play Store, YouTube, Google Maps

Education [Eğitim geçmişi]

Level [Seviye] Year [Yıl] Name of Institution [Kurum] Location [Yer]
Primary School [İlkokul] 1975 – 1980 Teğmen Kalmaz İlkokulu Ankara / Turkey
Secondary School [Ortaokul] 1980 – 1983 Atatürk Ortaokulu Sinop / Turkey
College [Lise] 1983 – 1986 Karşıyaka Lisesi İzmir / Turkey
University (B.Sc.) [Üniversite, Lisans] 1986 – 1992 Ege University, Faculty of Fisheries İzmir / Turkey
Master of Science [Yüksek Lisans] 1995 – 1998 Ege University, Institute of Science İzmir / Turkey
Doctor of Philosophy [Doktora] 1998 – 2005 Ege University, Institute of Science İzmir / Turkey

Field of study [Çalışma konuları]

Fisheries biology and population dynamics, mathematical and statistical methods and computer practices in fisheries.

Job background [İş geçmişi]

Place of the job [İşyeri] Academical title [Akademik unvan] Year [Yıl]
Ege University, Faculty of Fisheries
[Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi]
Research Assistant (Res. Assis.)
[Araştırma Görevlisi (Araş. Gör.)]
1995 – 2005
Ege University, Faculty of Fisheries
[Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi]
Research Assistant Doctor (Res. Assis. Dr.)
[Doktor Araştırma Görevlisi (Araş. Gör. Dr.)]
2005 – 2006
Ege University, Faculty of Fisheries
[Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi]
Assistant Professor Doctor (Assis. Prof. Dr.)
[Yardımcı Doçent Doktor (Yrd. Doç. Dr.)]
2006 – 2011
Ege University, Faculty of Fisheries
[Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi]
Associate Professor Doctor (Assoc. Prof. Dr.)
[Doçent Doktor (Doç. Dr.)]
2011 – 2017
Ege University, Faculty of Fisheries
[Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi]
Professor Doctor (Prof. Dr.)
[Profesör Doktor (Prof. Dr.)]
2017 –

Thesis [Tezler]

İlkyaz, A. T., 2005. Determination of Gillnet Size-Selectivity by the Direct Estimation Method. Supervisor: Prof. Dr. H. Tuncay Kınacıgil, Ege University Institute of Science, Bornova, İzmir-Turkey, 131p.

İlkyaz, A. T., 2005. Uzatma Ağı Seçicilik Parametrelerinin Direkt Tahmin Metodu ile Belirlenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. H. Tuncay Kınacıgil, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, İzmir, 131s.


Book chapters [Kitap bölümleri]

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 2012. Aegean Sea Fisheries. In: The State of the Turkish Fisheries (eds. A. Tokaç, A. C. Gücü and B. Öztürk). (TÜDAV) Turkish Marine Research Foundation Publication Number: 34, İstanbul, Turkey, pp.233–241. doi: 10.13140/RG.2.1.3567.3689

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 2012. Ege Denizi Balıkçılığı. İçinde: Türkiye Balıkçılığının Durumu (editörler A. Tokaç, A. C. Gücü ve B. Öztürk). (TÜDAV) Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayın Numarası: 34, İstanbul, s.233-241. doi: 10.13140/RG.2.1.3567.3689


Research articles [Araştırma makaleleri]

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 1991. The Use of Computer in Fish Systematic. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 8(29-30):95-159.

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 1991. Balık Sistematiği Çalışmalarında Bilgisayar Kullanımı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 8(29-30):95-159.

Metin, C., Lök, A., İlkyaz, A. T., 1998. The Selectivity of Gill Net in Different Mesh Size for Diplodus annularis (Linn., 1758) and Spicara flexuosa (Rafinesque, 1810). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 15(3-4):293-303.

Metin, C., Lök, A., İlkyaz, A. T., 1998. Faklı Göz Genişliğine Sahip Dip Uzatma Ağlarında İsparoz (Diplodus annularis Linn., 1758) ve İzmarit (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) Balıklarının Seçiciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 15(3-4):293-303.

İlkyaz, A. T., Metin, C., Kınacıgil, H. T., 1998. A Computer Program About The Calculation of the Selectivity Parameters In Towed Fishing Gear Illustrated With Cover Cod-End Method (L50 Version: 1.0.0). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 15(3-4):305-314. [Download program]

İlkyaz, A. T., Metin, C., Kınacıgil, H. T., 1998. Örtü Torba Yöntemi İle Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm:1.0.0). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 15(3-4):305-314. [Program yükleme]

Kınacıgil, H. T., Çıra, E., İlkyaz, A. T., 1999. A Preliminary Study on the Shrimp Trawling Bycatch in Tasucu Bay (Northeastern Mediterranean). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 16(1-2):99-105.

Kınacıgil, H. T., Çıra, E., İlkyaz, A. T., 1999. Taşucu Körfezi (Kuzey Doğu Akdeniz) Karides Trol Avcılığında Hedeflenmeyen Ava İlişkin Bir Ön Çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 16(1-2):99-105.

İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 1999. A Study About Evaluation of Some Growth Parameters in Fish with a MS-Windows Computer Program (BBP Version:1.00). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 16(3-4):245-256. [Download program]

İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 1999. Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Çalışma (BBP Sürüm 1.00). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 16(3-4):245-256. [Program yükleme]

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Akyol, O., Metin, G., Çıra, E., Ayaz, A., 2001. Growth Parameters of Red Mullet (Mullus barbatus L.,1758) and Seasonal Cod-End Selectivity of Traditional Bottom Trawl Nets in İzmir Bay (Aegean Sea). Acta Adriatica, 42(1):113-123.

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Akyol, O., Metin, G., Çıra, E., Ayaz, A., 2001. İzmir Körfezi Barbunya Balığının (Mullus barbatus L. 1758) Büyüme Parametreleri ve Geleneksel Dip Trol Ağının Mevsimsel Torba Seçiciliği. Acta Adriatica, 42(1):113-123.

Metin, G., Süzer, C., Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 2001. Daily Growth of Otoliths on Gill Head Sea Bream (Sparus aurata L.) Larvae. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 18(3-4):375-381.

Metin, G., Süzer, C., Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 2001. Çipura (Sparus aurata L.) Larvalarında Otolitlerin Günlük Gelişimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 18(3-4):375-381.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2006. Length-Weight Relationships of Poor Cod (Trisopterus minutus Linnaeus, 1758) in the Central Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 22(4):288-289.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2006. Orta Ege Denizi Tavuk Balığının (Trisopterus minutus Linnaeus, 1758) Boy-Ağırlık İlişkisi. Journal of Applied Ichthyology, 22(4):288-289.

İlkyaz, A. T., Fırat, K., Saka, Ş., Kınacıgil, H. T., 2006. Age, Growth and Sex Ratio of Golden Grey Mullet (Liza aurata Risso, 1810) in Homa Lagoon (İzmir Bay, Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 30(3):279-284.

İlkyaz, A. T., Fırat, K., Saka, Ş., Kınacıgil, H. T., 2006. Homa Dalyanı’nda (İzmir Körfezi, Ege Denizi) Altınbaş Kefal’in Liza aurata (Risso, 1810) Yaş, Büyüme ve Eşey Oranı. Türk Zooloji Dergisi, 30(3):279-284.

Akyol, O., Ceyhan, T., İlkyaz, A. T., Erdem, M., 2007. Investigations on the Set Net Fishery In Gökova Bay (Aegean Sea). Anadolu University Journal of Science and Technology, 8(1):139-144.

Akyol, O., Ceyhan, T., İlkyaz, A. T., Erdem, M., 2007. Gökova Körfezi (Ege Denizi) Uzatma Ağları Balıkçılığı Üzerine Araştırmalar. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1):139-144.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2008. Growth, Mortality, and Reproduction of Poor Cod (Trisopterus minutus Linn., 1758) in the Central Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology, 32(1):43-51.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2008. Orta Ege Denizi Tavuk Balığı (Trisopterus minutus Linn., 1758)’nın Büyüme, Ölüm ve Üreme Özellikleri. Türk Zooloji Dergisi, 32(1):43-51.

Metin, G., İlkyaz, A. T., 2008. Use of Otolith Length and Weight in Age Determination of Poor Cod (Trisopterus minutus Linn., 1758). Turkish Journal of Zoology, 32(3):293-297.

Metin, G., İlkyaz, A. T., 2008. Tavuk Balığında (Trisopterus minutus Linn., 1758) Otolit Boyu ve Ağırlığının Yaş Belirlemede Kullanımı. Türk Zooloji Dergisi, 32(3):293-297.

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2008. Length-weight relationship of 62 fish species from the Central Aegean Sea, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 24(6):699-702.

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2008. Orta Ege Denizi Türkiye Sularında Yaşayan 62 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi. Journal of Applied Ichthyology, 24(6):699-702.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2009. Morphologic Deformation in a Ray: a case report. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 33(3):261-263.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2009. Bir Vatoz’da Morfolojik Deformasyon Olgusu. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 33(3):261-263.

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2010. Age, Growth and Sexual Development of Solenette, Buglossidium luteum (Risso, 1810), in the Central Aegean Sea. Journal of Applied Ichthyology, 26(3):436-440.

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2010. Orta Ege Denizi Küçük Dil Balığı'nın, Buglossidium luteum (Risso, 1810), Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Gelişimi. Journal of Applied Ichthyology, 26(3):436-440.

Soykan, O., İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2010. Growth and Reproduction of Blotched Picarel (Spicara maena Linnaeus, 1758) in the Central Aegean Sea, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 34(4):453-459.

Soykan, O., İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2010. Orta Ege Denizi İzmarit Balığı’nın (Spicara maena Linnaeus, 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri. Türk Zooloji Dergisi, 34(4):453-459.

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2010. Growth and Reproduction of Large-Scaled Gurnard (Lepidotrigla cavillone Lacepède, 1801) (Triglidae) in the Central Aegean Sea, Eastern Mediterranean. Turkish Journal of Zoology, 34(4):471-478.

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2010. Orta Ege Denizi (Doğu Akdeniz) Kırlangıç Balığı’nın (Lepidotrigla cavillone Lacepède, 1801) (Triglidae) Büyüme ve Üreme Özellikleri. Türk Zooloji Dergisi, 34(4):471-478.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2011. Biological characteristics of the common pandora, Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758), in the central Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology, 35(3):307-315.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2011. Orta Ege Denizi Kırma Mercan Balığı’nın (Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)) Biyolojik Özellikleri. Türk Zooloji Dergisi, 35(3):307-315.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2011. Age, growth and reproduction of four-spotted goby, Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837), in İzmir Bay (central Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 35(5):711-716.

Metin, G., İlkyaz, A. T., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2011. İzmir Körfezi (Orta Ege Denizi) dört benekli kayabalığı’nın, Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837), yaş, büyüme ve üreme özellikleri. Türk Zooloji Dergisi, 35(5):711-716.

İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2011. The Use of Otolith Length and Weight Measurements in Age Estimations of Three Gobiidae Species (Deltentosteus quadrimaculatusGobius niger, and Lesueurigobius friesii). Turkish Journal of Zoology, 35(6):819-827.

İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2011. Üç Gobiidae Türünün Otolit Boyu ve Ağırlığının Yaş Tahmininde Kullanımı (Deltentosteus quadrimaculatusGobius niger ve Lesueurigobius friesii). Türk Zooloji Dergisi, 35(6):819-827.

Soykan, O., İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2013. Growth and Reproduction of Brown Comber (Serranus hepatus Linnaeus, 1758) in the Central Aegean Sea, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 37(2):211-217.

Soykan, O., İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2013. Orta Ege Denizi Benekli Hani Balığı'nın (Serranus hepatus Linnaeus, 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri. Türk Zooloji Dergisi, 37(2):211-217.

Soykan, O., İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2015. Growth and Reproduction of Boops boopsDentex macrophthalmusDiplodus vulgaris, and Pagellus acarne (Actinopterygii: Perciformes: Sparidae) from east-central Aegean Sea, Turkey. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 45(1):39-55. doi: 10.3750/AIP2015.45.1.05

Soykan, O., İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2015. Orta-Doğu Ege Denizi Boops boopsDentex macrophthalmusDiplodus vulgaris ve Pagellus acarne (Actinopterygii: Perciformes: Sparidae) Türlerinin Büyüme ve Üremesi. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 45(1):39-55. doi: 10.3750/AIP2015.45.1.05

Soykan, O., İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2015. Age, Growth and Reproduction of European Hake (Merluccius merluccius (Linn., 1758)) in the Central Aegean Sea, Turkey. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 95(4):829-837. doi: 10.1017/S002531541400201X

Soykan, O., İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2015. Orta Ege Denizi Bakalyaro Balığı'nın (Merluccius merluccius (Linn., 1758)) Yaş, Büyüme ve Üreme Özellikleri. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 95(4):829-837. doi: 10.1017/S002531541400201X

Bakır, K., İlkyaz, A. T., Aydın, C., Türkmen, G., 2015. The Presence of Alpheus lobidens De Haan, 1849 (Decapoda, Alpheidae) on the Turkish Aegean Sea Coast. Crustaceana, 88(6):651-656. doi: 10.1163/15685403-00003434

Bakır, K., İlkyaz, A. T., Aydın, C., Türkmen, G., 2015. Türkiye'nin Ege Kıyılarında Alpheus lobidens De Haan, 1849 (Decapoda, Alpheidae)'nın Varlığı. Crustaceana, 88(6):651-656. doi: 10.1163/15685403-00003434

Kılınç, B., Atalay, S. D., Kara, A., İlkyaz, A. T., Bayhan, B., Hekimoğlu, M, A., 2016. Determining the Effects of Aquatic Animals Training on Building Awareness of Pre-school Children. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2): 129-138. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.2.06

Kılınç, B., Atalay, S. D., Kara, A., İlkyaz, A. T., Bayhan, B., Hekimoğlu, M, A., 2016. Okul Öncesi Çocuklara Verilen Su Ürünleri Eğitiminin Farkındalık Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 33(2): 129-138. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.2.06

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2017. Age, Growth, and Reproduction of Mediterranean Scaldfish, Arnoglossus laterna (Actinopterygii: Pleuronectiformes: Bothidae), in the East-Central Aegean Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 47(1):53-61. doi: 10.3750/AIEP/02051

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2017. Orta-Doğu Ege Denizi Küçük Pisi Balığı'nın, Arnoglossus laterna (Actinopterygii: Pleuronectiformes: Bothidae), Yaş, Büyüme ve Üremesi. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 47(1):53-61. doi: 10.3750/AIEP/02051

İlkyaz, A. T., Şensurat, T., Dereli, H., Aydın, C., 2017. Codends Selectivity for Bogue (Boops boops L., 1758) in the Eastern Mediterranean Demersal Trawl Fishery. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(4):673-680. doi: 10.4194/1303-2712-v17_4_03

İlkyaz, A. T., Şensurat, T., Dereli, H., Aydın, C., 2017. Doğu Akdeniz Dip Trol Balıkçılığında Kupez'in (Boops boops L., 1758) Torba Seçiciliği. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(4):673-680. doi: 10.4194/1303-2712-v17_4_03

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2018. Spawning Season, First Maturity Length and Age of 21 Fish Species from the Central Aegean Sea, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1):211-216. doi: 10.4194/1303-2712-v18_1_24

İlkyaz, A. T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2018. Orta Ege Denizi'ndeki 21 Balık Türünün Yumurtlama Zamanı, İlk Üreme Boyu ve Yaşı. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(1):211-216. doi: 10.4194/1303-2712-v18_1_24

İlkyaz, A. T., 2018. Estimating gillnet selectivity of Bluefish (Pomatomus saltatrix) by morphology. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35(1):89-94. doi: 10.12714/egejfas.2018.35.1.14

İlkyaz, A. T., 2018. Lüferin (Pomatomus saltatrix) morfolojisiyle galsama ağı seçiciliğinin tahmini. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 35(1):89-94. doi: 10.12714/egejfas.2018.35.1.14

Ulaş, A., Özgül, A., İlkyaz, A. T., 2018. Effects of blast fishing to some physico-chemical parameters of seawater. Cahiers de Biologie Marine, 59(5):461-465. doi: 10.21411/CBM.A.C3860B3E

Ulaş, A., Özgül, A., İlkyaz, A. T., 2018. Dinamitle balık avcılığının deniz suyunun bazı fiziko-kimyasal parametrelerine etkileri. Cahiers de Biologie Marine, 59(5):461-465. doi: 10.21411/CBM.A.C3860B3E

İlkyaz, A. T., Tosunoğlu, Z., 2019. A blue crab (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) individual with two carapace widths: a case report. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 43(1):146-147. doi: 10.3906/vet-1807-91

İlkyaz, A. T., Tosunoğlu, Z., 2019. İki karapaks genişlikli bir mavi yengeç (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) bireyi: bir olgu sunumu. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 43(1):146-147. doi: 10.3906/vet-1807-91

İlkyaz, A. T., Tosunoğlu, Z., 2019. A blue crab (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) individual with partial albino: a case report. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 36(1):85-86. doi: 10.12714/egejfas.2019.36.1.11

İlkyaz, A. T., Tosunoğlu, Z., 2019. Kısmi albinolu bir mavi yengeç (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) bireyi: bir vaka raporu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 36(1):85-86. doi: 10.12714/egejfas.2019.36.1.11

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Deniz, T., 2020. Growth and reproduction of the Mediterranean mud shrimp Upogebia pusilla (Petagna, 1792) in the central Aegean Sea, Turkey. Cahiers de Biologie Marine, 61(2):137-148. doi: 10.21411/CBM.A.604F3052

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Deniz, T., 2020. Orta Ege Denizi Mamun'unun Upogebia pusilla (Petagna, 1792) Büyüme ve Üremesi. Cahiers de Biologie Marine, 61(2):137-148. doi: 10.21411/CBM.A.604F3052

Beğburs, C. R., Babaoğlu, A. Ö., Kara, A., İlkyaz, A. T., 2020. Length-Girth and Length-Weight Relationships of 13 Fish Species from İzmir Bay (Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, 29(09A):8104-8108.

Beğburs, C. R., Babaoğlu, A. Ö., Kara, A., İlkyaz, A. T., 2020. İzmir Körfezi'ndeki 13 Balık Türünün Boy-Vücut Çevresi ve Boy-Ağırlık İlişkisi. Fresenius Environmental Bulletin, 29(09A):8104-8108.


Reviews [Derlemeler]

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 1997. Sea Fishery and Significance of Acoustic Research of Fisheries Resources in Turkey. Journal of NRIFE, Japan, 9-3(13):52-62.

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 1997. Türkiye Deniz Balıkçılığı ve Balıkçılık Kaynaklarında Akustik Çalışmaların Önemi. Journal of NRIFE, Japonya, 9-3(13):52-62.

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 1997. Sea Fisheries of Aegean Sea and its Problems. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 14(3-4):351-367.

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 1997. Ege Denizi Balıkçılığı ve Sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 14(3-4):351-367.

Kınacıgil, H. T., Çıra, E., İlkyaz, A. T., 1999. Bycatch Problems in Fisheries. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 16(3-4):437-444.

Kınacıgil, H. T., Çıra, E., İlkyaz, A. T., 1999. Balıkçılıkta Hedeflenmeden Avlanan Türler Sorunu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 16(3-4):437-444.

Özbilgin, H., Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 2002. Fish Behaviour in Relation to Bottom Trawling. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 19(1-2):259-266.

Özbilgin, H., Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., 2002. Dip Trol Ağlarında Balık Davranışları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 19(1-2):259-266.

İlkyaz, A. T., 2003. An Equation Aimed at Appropriateness to Our Country's Conditions for L50 Parameter One of the Performance Criterian of Towed Fishing Gear and to Estimate the Total Fish Catch Under Legal Size (Pi). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Bornova, İzmir, Turkey, 20(1-2):295-302. [MS-Excel sheet]

İlkyaz, A. T., 2003. Sürütme Ağlarının Seçicilik Performans Kriterlerinden L50 Parametresinin Ülkemiz Koşullarına Uygunluğu ve Yasal Boyun Altında Avlanan Balık Miktarının Tahminine Yönelik Bir Eşitlik (Pi). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Bornova, İzmir, 20(1-2):295-302. [MS-Excel dosyası]


Posters [Posterler]

Metin, G., İlkyaz, A. T., 2005. Using Otolith Length and Weight to Determine of Age of Poor Cod (Trisopterus minutus capelanus). 13th National Fisheries Science Symposium, 1th - 4th September 2005, Çanakkale 18 March University Faculty of Fisheries, Çanakkale, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.2912.0085

Metin, G., İlkyaz, A. T., 2005. Tavuk Balığı'nda (Trisopterus minutus capelanus) Otolit Boyu ve Ağırlığının Yaş Belirlemede Kullanımı. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2005, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Çanakkale. doi: 10.13140/RG.2.1.2912.0085

İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2006. Gillnet size-selectivity for Mullus barbatus and Diplodus annularis by the direct estimation method. The ICES/FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour: The 2006 WGFTFB Meeting 3rd - 7th April 2006, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.3960.5842

İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2006. Mullus barbatus ve Diplodus annularis Balıklarının Uzatma Ağı Boy Seçicilik Parametrelerinin Direkt Tahmin Metodu ile Belirlenmesi. Balıkçılık Teknolojisi ve Balık Davranışları Üzerine ICES/FAO Çalışma Grubu, 2006 WGFTFB Toplantısı, 3-7 Nisan 2006, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir. doi: 10.13140/RG.2.1.3960.5842

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Ayaz, A., 2006. Gillnet selectivity for Diplodus annularisD. vulgarisMullus surmuletusSpicara maena flexuosaS. smaris and Serranus scriba in Turkish Coast of Middle Aegean Sea. The ICES/FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour: The 2006 WGFTFB Meeting 3rd - 7th April 2006, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.2387.7208

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Ayaz, A., 2006. Orta Ege Denizi Türkiye Kıyıları'ndaki Diplodus annularisD. vulgarisMullus surmuletusSpicara maena flexuosaS. smaris ve Serranus scriba Balıklarının Uzatma Ağı Seçiciliği. Balıkçılık Teknolojisi ve Balık Davranışları Üzerine ICES/FAO Çalışma Grubu, 2006 WGFTFB Toplantısı, 3-7 Nisan 2006, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir. doi: 10.13140/RG.2.1.2387.7208

İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2007. Species Identification by Morphological Differences for Picarels (Spicara smarisS. flexiosa and S. maena) Living Aegean Sea. 14th National Fisheries Science Symposium, 4th - 7th September 2007, Muğla University Faculty of Fisheries, Muğla, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.1339.1442

İlkyaz, A. T., Metin, G., Kınacıgil, H. T., 2007. Ege Denizi İzmarit Türlerinin (Spicara smarisS. flexiosa ve S. maena) Morfolojik Farklılıklarının Tür Belirlemede Kullanımı. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Muğla. doi: 10.13140/RG.2.1.1339.1442

İlkyaz, A. T., Metin, G., 2007. Growth Parameters and Mortality Rates of Common Pandora (Pagellus erythrinus Linn., 1758) in İzmir Bay (Aegean Sea). 14th National Fisheries Science Symposium, 4th - 7th September 2007, Muğla University Faculty of Fisheries, Muğla, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.2649.8648

İlkyaz, A. T., Metin, G., 2007. İzmir Körfezi Kırma Mercan (Pagellus erythrinus Linn., 1758) Balığının Büyüme Parametreleri ve Ölüm Oranları. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Muğla. doi: 10.13140/RG.2.1.2649.8648

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2007. Age Determination for Common Pandora (Pagellus erythrinus Linn., 1758) with Otolith Cutting Method and Otolith Length - Age and Otolith Weight - Age Relationship. 14th National Fisheries Science Symposium, 4th - 7th September 2007, Muğla University Faculty of Fisheries, Muğla, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.1601.2881

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2007. Kırma Mercan (Pagellus erythrinus Linn., 1758) Balığında Otolitten Kesit Alma Yöntemi ile Yaş Belirlenmesi ve Otolit Boyu-Yaş ve Otolit Ağırlığı-Yaş İlişkisi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Muğla. doi: 10.13140/RG.2.1.1601.2881

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2007. An Example of Deformation in Rajidae Family. 14th National Fisheries Science Symposium, 4th - 7th September 2007, Muğla University Faculty of Fisheries, Muğla, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.3174.1524

Metin, G., İlkyaz, A. T., Kınacıgil, H. T., 2007. Rajidae Familyasında Morfolojik Deformasyon Örneği. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Muğla. doi: 10.13140/RG.2.1.3174.1524

Ulaş, A., Özgül, A., İlkyaz, A. T., 2014. Effects of Blast Experiments on Physcochemical Parameters of Sea Water. FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25th - 27th September 2014, Central Fisheries Research Institute, Trabzon, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.5074.6960

Ulaş, A., Özgül, A., İlkyaz, A. T., 2014. Dinamitle Balık Avcılığı Denemelerinin Deniz Suyunun Fizikokimyasal Parametrelerine Etkileri. FABA 2014: Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, 25-27 Eylül 2014, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yomra, Trabzon. doi: 10.13140/RG.2.1.5074.6960

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Kaykaç, M. H., Özdemir, Y., Erdem, Ö. A., 2014. Potential Use of Net Fish Trap to Catching Live Aquatic Animals for Marine Aquariums. 1st National Workshop on Ornamental Fish Culture and Problems, 30th - 31st October 2014, Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Kepez Unit, Antalya, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.1281.8007

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Kaykaç, M. H., Özdemir, Y., Erdem, Ö. A., 2014. Deniz Akvaryumlarına Canlı Temininde Ağ Sepetlerin Kullanım Potansiyeli. I. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, 30-31 Ekim 2014, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Birimi, Antalya. doi: 10.13140/RG.2.1.1281.8007

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Kaykaç, M. H., Erdem, Ö. A., 2015. Fish attractivity potential of some odors. 18th National Fisheries Science Symposium, 1st - 4th September 2015, Ege University Faculty of Fisheries, İzmir, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.2474.4169

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Kaykaç, M. H., Erdem, Ö. A., 2015. Bazı Kokuların Balıkları Cezbetme Potansiyeli. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İzmir. doi: 10.13140/RG.2.1.2474.4169

Kılınç, B., Demir Atalay, S., Kara, A., İlkyaz, A. T., Bayhan, B., Hekimoğlu, M. A., 2015. Determining the Effects of Aquatic Animals Training on Building Awareness of Pre-school Children. 18th National Fisheries Science Symposium, 1st - 4th September 2015, Ege University Faculty of Fisheries, İzmir, Turkey. doi: 10.13140/RG.2.1.1336.3920

Kılınç, B., Demir Atalay, S., Kara, A., İlkyaz, A. T., Bayhan, B., Hekimoğlu, M. A., 2015. Okul Öncesi Çocuklara Verilen Su Ürünleri Eğitiminin Farkındalık Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İzmir. doi: 10.13140/RG.2.1.1336.3920


Proceedings [Bildiri kitapları]

Gurbet, R., Hoşsucu, H., İlkyaz, A. T., Özekinci, U., 1997. The Study on the Comparison of Selectivity of 40 and 44 mm Mesh Size in the Trouser Bottom Trawls. Mediterranean Fisheries Congress, 9th – 11th April 1997, Proceedings Book, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 77-91. doi: 10.13140/RG.2.1.1806.0886

Gurbet, R., Hoşsucu, H., İlkyaz, A. T., Özekinci, U., 1997. Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi 9-11 Nisan 1997, Tebliğler Kitabı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 77-91. doi: 10.13140/RG.2.1.1806.0886

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Kaykaç, M. H., Özdemir, Y., Erdem, Ö. A., 2014. Potential Use of Net Fish Trap to Catching Live Aquatic Animals for Marine Aquariums. 1st National Workshop on Ornamental Fish Culture and Problems, 30th - 31st October 2014, Proceedings and Final Report, Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute Kepez Unit, Antalya, Turkey, 131-134. doi: 10.13140/RG.2.1.1281.8007

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Kaykaç, M. H., Özdemir, Y., Erdem, Ö. A., 2014. Deniz Akvaryumlarına Canlı Temininde Ağ Sepetlerin Kullanım Potansiyeli. I. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve Sorunları Çalıştayı, 30-31 Ekim 2014, Bildiriler ve Sonuç Raporu Kitabı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Birimi, Antalya, 131-134. doi: 10.13140/RG.2.1.1281.8007


Project reports [Proje raporları]

Hoşsucu, H., Büyükışık, B., Tokaç, A., Alpbaz, A., Özel, I., Özden, O., Kınacıgil, H. T., Altunç, M., İlkyaz, A. T., 1998. The Management Project of the Nothern Cyprus of Turkish Republic Coastal Fisheries. TRNC Ministry of Agriculture and Forestry, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 136p. doi: 10.13140/RG.2.1.3050.4483

Hoşsucu, H., Büyükışık, B., Tokaç, A., Alpbaz, A., Özel, İ., Özden, O., Kınacıgil, H. T., Altunç, M., İlkyaz, A. T., 1998. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıyı Balıkçılığı Projesi. KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Dairesi Lefkoşe, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 136s. doi: 10.13140/RG.2.1.3050.4483

Bilecik, N., Kara, Ö. F., Gurbet, R., Alaz, A., Erdem, M., Ertosluk, O., İlkyaz, A. T., Akyol, O., Aktaş, M., 1999. Investigation on Industrial Fishery of the Aegean Sea. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Agricultural Research, Fisheries Research Institute, Bodrum, Muğla, Turkey, Series: B, No:5, 138p.

Bilecik, N., Kara, Ö. F., Gurbet, R., Alaz, A., Erdem, M., Ertosluk, O., İlkyaz, A. T., Akyol, O., Aktaş, M., 1999. Ege Denizi Endüstriyel Balıkçılığı Üzerine Araştırma. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Seri: B, Yayın No: 5, 138s. doi: 10.13140/RG.2.2.35456.89600

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Ayaz, A., Akyol, O., Altınağaç, U., 2000. An Investigation to the Effects of the Gillnets on the Fish Population in the Middle Aegean Sea. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Earth Marine and Atmospherial Sciences Researches Grant Group (YDABÇAG), Project No: 198Y023, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 52p. doi: 10.13140/RG.2.1.1481.6809

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Ayaz, A., Akyol, O., Altınağaç, U., 2000. Orta Ege'de Uzatma Ağlarının Balık Populasyonları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu (YDABÇAG), Proje No: 198Y023, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 52s. doi: 10.13140/RG.2.1.1481.6809

Gurbet, R., Tokaç, A., Hoşsucu, H., Ünsal, S., Büyükışık, B., Kara, A., Kınacıgil, H. T., Metin, C., Lök, A., Metin, G., İlkyaz, A. T., Ulaş, A., 2002. Effects on the Fishing of the Light Systems used in the Purse Seine Fisheries. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Earth Marine and Atmospherial Sciences Researches Grant Group (YDABÇAG), Project No: 199Y123, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 68p. doi: 10.13140/RG.2.1.3074.0003 [VCD]

Gurbet, R., Tokaç, A., Hoşsucu, H., Ünsal, S., Büyükışık, B., Kara, A., Kınacıgil, H. T., Metin, C., Lök, A., Metin, G., İlkyaz, A. T., Ulaş, A., 2002. Gırgır Avcılığında Kullanılan Işık Sistemlerinin Balıkçılığa Etkisi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu (YDABÇAG), Proje No: 199Y123. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 68s. doi: 10.13140/RG.2.1.3074.0003 [VCD]

Tokaç, A., Metin, C., Lök, A., Ulaş, A., Metin, G., Düzbastılar, F. O., Kaykaç, M. H., Aydın, C., Gurbet, R., İlkyaz, A. T., 2002. Survival of Fish After Escape from a Trawl Codend. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Earth Marine and Atmospherial Sciences Researches Grant Group (YDABÇAG), Project No: 199Y029, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 50p.doi: 10.13140/RG.2.1.3075.7285

Tokaç, A., Metin, C., Lök, A., Ulaş, A., Metin, G., Düzbastılar, F. O., Kaykaç, M. H., Aydın, C., Gurbet, R., İlkyaz, A. T., 2002. Dip Trol Ağlarından Kaçan Balık Türlerinin Yaşama Oranlarının Tespiti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Yer Deniz ve Atmosfer Bilimleri Araştırma Grubu (YDABÇAG), Proje No: 199Y029. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 50s. doi: 10.13140/RG.2.1.3075.7285

Hoşsucu, H., Kınacıgil, H. T., Şevik, R., Kürüm, V., Ünal, V., Akyol, O., Ceyhan, T., İlkyaz, A. T., Erdem, M., Lök, A., Düzbastılar, O. F., Gurbet, R., Tekoğul, N., 2004. A Pilot Project on Developing Fisheries Management at Fixed Fisheries Zone. Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Rural Affairs, General Directorate of Agricultural Research, Fisheries Research Institute, Bodrum, Muğla, Turkey. (in press)

Hoşsucu, H., Kınacıgil, H. T., Şevik, R., Kürüm, V., Ünal, V., Akyol, O., Ceyhan, T., İlkyaz, A. T., Erdem, M., Lök, A., Düzbastılar, O. F., Gurbet, R., Tekoğul, N., 2004. Belirlenmiş Kıyı Alanlarında Balıkçılık Yönetimi Geliştirmeye Yönelik Pilot Proje. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum, Muğla. (Baskıda)

Metin, G., İlkyaz, A. T., Akyol, O., Kınacıgil, H. T., 2008. Reproduction Characteristics and Determination of Minimum Landing Size of Caramote Prawn (Melicertus kerathurus Forskål, 1775). Ege University Science and Technology Center (EBILTEM), E.U. Scientific Research (BAP) Project No: 2006/SÜF/016, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 27p. doi: 10.13140/RG.2.1.2850.9607

Metin, G., İlkyaz, A. T., Akyol, O., Kınacıgil, H. T., 2008. Oluklu Karideslerin (Melicertus kerathurus Forskål, 1775) Üreme Özellikleri ve Minimum Avlanma Boylarının Tespiti. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje No: 2006/SÜF/016, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 27s. doi: 10.13140/RG.2.1.2850.9607

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O., Gurbet, R., 2008. Determination of the First Maturity Length/Age and Growth Parameters of Demersal Fish Stock in the Aegean Sea from the Fishery Management Point of View. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Environmental, Atmospheric, Earth and Marine Sciences Research Group (CAYDAG) Project No: 103Y132, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 327p. doi: 10.13140/RG.2.1.3979.6643

Kınacıgil, H. T., İlkyaz, A. T., Metin, G., Ulaş, A., Soykan, O., Akyol, O., Gurbet, R., 2008. Balıkçılık Yönetimi Açısından Ege Denizi Demersal Balık Stoklarının İlk Ürüme Boyları, Yaşları ve Büyüme Parametrelerinin Tespiti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Proje No: 103Y132, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 327s. doi: 10.13140/RG.2.1.3979.6643

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2012. Capture Efficiency and Hook Selectivity in Longline. Ege University Science and Technology Center (EBILTEM), E.U. Scientific Research (BAP) Project No: 2007/SÜF/012, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 46p. doi: 10.13140/RG.2.1.3327.2488

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Soykan, O., Kınacıgil, H. T., 2012. Dip Paragatında Yem Etkinliği ve İğne Seçiciliği. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje No: 2007/SÜF/012, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 46s. doi: 10.13140/RG.2.1.3327.2488

Kınacıgil, H. T., Atar, H. H., İlkyaz, A. T., Metin, G., 2013. Determination of Demersal Fish Abundance Distribution of Commercial Fishing Zones and By-catch Amounts of Aegean Sea. The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK), Environmental, Atmospheric, Earth and Marine Sciences Group Project No: 109Y274, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 217p. doi: 10.13140/RG.2.1.1754.9281

Kınacıgil, H. T., Atar, H. H., İlkyaz, A. T., Metin, G., 2013. Ege Denizi Ticari Trol Av Sahaları Demersal Balıklarının Yoğunluk Dağılımı ve Hedef Dışı Av Miktarının Tespiti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Destek Grubu Proje No: 109Y274, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 217s. doi: 10.13140/RG.2.1.1754.9281

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Kaykaç, M. H., Erdem, Ö. A., Özdemir, Y., 2017. Potential Usage of Some Odors for Fish Attractive. Ege University Science and Technology Center (EBILTEM), E.U. Scientific Research (BAP) Project No: 14/SÜF/022, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 35p. doi: 10.13140/RG.2.2.27699.94244

İlkyaz, A. T., Aydın, C., Kaykaç, M. H., Erdem, Ö. A., Özdemir, Y., 2017. Bazı Kokuların Balıkları Cezbetmede Kullanımı. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje No: 14/SÜF/022, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 35p. doi: 10.13140/RG.2.2.27699.94244

İlkyaz, A. T., Tosunoğlu, Z., Ünlüler, A., Çetin Ünlüler, S., 2013. Length, Growth and Reproduction Characteristics of Blue Crab (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) in Köyceğiz Lagoon. Ege University Science and Technology Center (EBILTEM), E.U. Scientific Research (BAP) Project No: 16-SÜF-010, Ege University Faculty of Fisheries, Bornova, İzmir, Turkey, 47p. doi: 10.13140/RG.2.2.18136.42245

İlkyaz, A. T., Tosunoğlu, Z., Ünlüler, A., Çetin Ünlüler, S., 2013. Köyceğiz Dalyanı (Muğla) Mavi Yengecinin (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) Boy, Büyüme ve Üreme Özellikleri. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje No: 16-SÜF-010, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 47s. doi: 10.13140/RG.2.2.18136.42245