Akın Türker İLKYAZ

Akın Türker İLKYAZ's Curriculum Vitae

[Akın Türker İLKYAZ'ın Özgeçmiş ve Yayın Listesi]

 

Home page [Baş sayfa] | List of publications [Yayın listem] | Fish photographs [Balık fotoğraflarım] | Other aquatic species photographs [Diğer sucul canlı fotoğraflarım]


The Presence of Alpheus lobidens De Haan, 1849 (Decapoda, Alpheidae) on the Turkish Aegean Sea Coast
[Türkiye'nin Ege Kıyılarında Alpheus lobidens De Haan, 1849 (Decapoda, Alpheidae)'nın Varlığı]

Keram BAKIR,  Akın Türker İLKYAZ, Celalettin AYDIN, Gürel TÜRKMEN

Abstract [Özet]:
A male specimen of Alpheus lobidens De Haan, 1849 was collected on the Aegean coast of Turkey. It is the second Lessepsian species belonging to the genus Alpheus from the Turkish coast of the Aegean Sea.

Keywords [Anahtar kelimeler]:
Alpheus lobidens
, Aegean Sea

Journal [Dergi]:
Crustaceana, 2015, 88(6):651-656

Download full text [Tam metin indir]:

Citation [Atıf gösterimi]:
Bakır, K., İlkyaz, A. T., Aydın, C., Türkmen, G., 2015. The Presence of Alpheus lobidens De Haan, 1849 (Decapoda, Alpheidae) on the Turkish Aegean Sea Coast. Crustaceana, 88(6):651-656. doi: 10.1163/15685403-00003434

 

This web page has been available since June 2017. Last modified on 11.05.2018.
[Bu web sayfası Haziran 2017 tarihinden beri yayındadır. En son 11.05.2018 tarihinde güncellenmiştir.]